Nie daj się WYKOŃCZYĆ - my Ci wszystko wykończymy!

Systemy drenażowe - odwodnienie

Zajmujemy się drenowaniem terenów zagrożonych negatywnym skutkiem działania wody opadowej.

 

 Odwadniamy tereny przeznaczone pod tereny zieleni oraz odwodnienia budynków.

 

Gospodarujemy wodę deszczową z rynien kierując ją do odpowiednich zbiorników co pozwala na ponowne jej wykorzystanie w ogrodzie.

 

Określając warunki wodno-glebowe dobieramy odpowiednie warstwy odsączające.